Vliegbewegingen van vogels in het kader van een windturbineproject in de Gentse Kanaalzone – EDF Luminus

Deel dit project

De doelstelling van deze opdracht is om een goed beeld te bekomen van vogelbewegingen in de omgeving van het Kluizendok in de Gentse haven.

Vraag van de klant

Als er een goed beeld is van de vogelbewegingen in de omgeving van het Kluizendok in de Gentse haven, laat dit een betere inschatting/besluitvorming toe bij het bepalen van waar bijkomende windturbines geplaatst moeten worden en dit op een voor vogels voldoende veilige manier in de havenomgeving.

De uitvoering van dit onderzoek gebeurde in de winterperiode van 2020, 2021 en 2022.

 

Onze aanpak

Naast de uitvoering van een simultaantelling, waarbij de vliegbewegingen van meeuwen, watervogels en steltlopers op 3 verschillende punten tegelijk werd uitgevoerd, werd ook een radar geplaatst. De door dit toestel gedetecteerde gegevens dienden live in het veld gevalideerd te worden op correctheid.