Ondersteuning Programma Nationale Parken

Deel dit project

In opdracht van ANB begeleidden we tijdens deel 1 van opdracht de kandidaten Nationale Parken (in twee rondes)  en startten we voor deel 2 mee het Vlaams Parkenbureau op. Specifiek gevraagd: de combi  inhoudelijke expertise en procesbegeleiding waar we sterk in zijn. gestart 2021 tot op heden.

 

Vraag van de klant

In kader van het (toen nog ontwerp) Parkendecreet werden twee administraties als trekker aangeduid in de erkenningsdossiers: VLM voor de Landschapsparken en ANB voor de Nationale Parken.  Onze opdrachtgever is ANB.  Dit traject pakten we op samen met partner Bopro.

 

Hoe aangepakt?

16 kandidaten dienden zich aan. Op basis van een visienota dienden ze de eerste selectieronde te passeren. 

Na de selectieronde (er bleven nog 6 kandidaten over - 5 + nationaal park Hoge Kempen) was het onze taak om de kandidaten te begeleiden bij het opmaken van hun master- en operationele plannen.  Niet om de pen mee vast te houden.  We fungeerden

 • als klankbord bij het opzetten van participatie momenten met de belanghebbenden, 
 • leverden inhoudelijk advies op de domeinen waarin we expertise hebben (natuur en landbouw, procesbegeleiding),
 • hadden een directe lijn met de coördinatoren van de kandidaat-nationale parken.

Om hen daar degelijk op voor te bereiden, organiseerden we zowel collectieve als individuele informatierondes over hoe een dergelijk traject aanpakken, werden sprekers uitgenodigd om de verschillende thema te belichten (bv. welke governance uittekenen, een juridische structuur opzetten, een financieel plan opmaken, …) Op basis van een processchema. Om de voortgang als procesbegeleider in goede banen te leiden en de vooraf behaalde mijlpalen te halen.

Tussendoor was er regelmatig een terugkoppeling tussen ons en ANB, onze opdrachtgever (elke 14 dagen).  

 

Vlaams Parkebureau

Ondertussen werden ook de contouren van het Vlaams Parken Bureau mee uitgetekend en co-faciliteren we de vergaderingen met VLM en ANB (in wisselend voorzitterschap).

Tijdens die vergaderingen komen bepaalde thema naar boven die verder opgepakt worden in thema-groepen; zoals bv.

 • natuurinclusieve landbouw  Een expertise van Mieco-effect. En aanleiding tot een nieuwe opdracht.
 • Of nog een alternatief kader uitwerken voor de ‘afvallers’ binnen het traject, samen met de leden van het Vlaams Parkbureau. De focus ligt hier dan weer meer op procesbegeleiding. 
 • het uitwerken van indicatoren om de oortgang te kunnen monitoren bij de Nationale Parken

 

Tips

Je kan niet genoeg en niet vroeg genoeg inzetten op overleg met de belanghebbenden.  Vertrouwen opbouwen én behouden  in complexe projecten, vraagt om open en juiste informatie én om overleg op gezette tijdstippen.  We noemen een project complex als

 • we werken op het snijvlak van verschillende domeinen: natuur, landbouw, waterhuishouding, recreatie, economie, mobiliteit, wonen, energievoorziening, erfgoed…..
  • Hoe komen tot een geïntegreerde aanpak ?

 én

 • we de noden en belangen van alle betrokkenen met elkaar moeten trachten te verzoenen.  Zowel publiek als privé.
  • Hoe komen tot een gedragen win-win voor alle betrokkenen ?

Het hoofd koel houden en rekening houden met veranderende omstandigheden.  Een proces verloopt nooit lineair.  De politieke agenda kan soms veranderen.  Drukkingsgroepen kapen soms het publieke debat via sociale media of acties. Kunnen schakelen en het grotere doel voor ogen houden, is dan cruciaal.  En gaan voor de best mogelijke oplossing.