Procesbegeleiding Maasbekken Noord in opdracht van V.M.M.

Deel dit project

In en buiten Vlaanderen worden we geconfronteerd met een aantal uitdagingen wat betreft onze waterhuishouding.  Denk maar aan verdroging, de ‘waterbom’ in Wallonië, de vermindering van diversiteit in onze waterlopen. De opdrachtgever VMM dient te zoeken naar concrete oplossingen voor de vele waterlopen waaronder het Maasbekken.

Vraag van de opdrachtgever

De vraag van de opdrachtgever was dan ook om draagvlak te creëren voor dit project en  om voorstudies en -ontwerpen  op te maken voor diverse projecten ‘ integraal waterbeheer’ in het Maasbekken, deelbekkens Dommel, Warmbeek, Abeek, Lossing, Itterbeek, Bosbeek en Witbeek (Maasbekken Noord). 

 

Aanpak van Mieco-effect

Voor het deel van het uitwerken van de voorstudies en voorontwerpen werkten we samen met een partner.

Onze eerste stap in dit project was een uitgebreide analyse van het proces en de stakeholders.  Leidende vragen daarbij:

  • welke zijn de doelstellingen en
  • hoe kunnen we deze zo efficiënt mogelijk bereiken binnen het bestek?

Al snel bleek dat er binnen het project kortere en langere trajecten waren. Voor de 17 deelprojecten was helder wat er moest gebeuren. Telkens toetsten we onze bevindingen af bij de opdrachtgever die zeer betrokken was.

Door veelvuldge gesprekken met vele referentie stakeholders werden vertrouwensbanden opgebouwd. Deze band was noodzakelijk om participatieve trajecten succesvol uit te voeren.

De output van de verschillende gesprekken en participatieve momenten werden de basis voor de voorstudies en voorontwerpen.

 

Aandachtspunten

Doorheen het project bleken stakeholders meestal beter benaderbaar en meer aanspreekbaar te zijn dan aanvankelijk gedacht. Gewoon doen dus.

Uiteraard is het aan de opdrachtgever om de gecreëerde verbindingen met de stakeholders verder te onderhouden. Dit is enkel mogelijk door regelmatig te blijven communiceren en afstemmen. Hen informeren over welke stappen zijn gezet en  over waarom gekozen is voor een bepaalde richting.