Natuurbeleidsplan Schilde (2021-2022)

Deel dit project

De gemeente Schilde wenst een beleid te kunnen uitstippelen om de biodiversiteit en landschapswaarde op haar grondgebied te verhogen. Daarbij wenst ze ook rekening te anticiperen op actuele thema’s zoals klimaatverandering en duurzaamheid. In dat kader vroeg de gemeente de opmaak van een visie, gebaseerd op een grondige analyse, en een daaruit voortvloeiend actieplan. 

 

 

Vraag van de klant.

De gemeente Schilde verzocht ons een visie op te maken, gebaseerd op een grondige analyse, en een daaruit voortvloeiend actieplan. 

 

Hoe aangepakt?

Onze aanpak hield een gebiedsdekkende aanpak in waarbij we zowel voor

  • de natuur- en boskerngebieden,
  • de verwevingsgebieden
  • als de dorpskernen

een visie uitwerkten om de natuur- en biodiversiteitswaarde te verhogen. Op elk niveau werden mogelijkheden verkend ter vergroting, verbetering en verbinding van natuur- en landschapswaarden. 

 

Gouden tip

Durf een bestaande planologie te overstijgen zodat je beleidsmakers kan helpen om te werken naar meer logische gehelen en zo ‘verrommeling’ van de open ruimte kan helpen voorkomen. Het kan daarbij helpen om ruimtelijke knelpunten te categoriseren via het gebruik van terminologie zoals enclaves, conflictgebieden en anomalieën.