Inventarisatie vegetatie en soorten Groeve Mechelse Heide Zuid – Sibelco

Deel dit project

Mieco-effect ondersteunt Sibelco al bijna 20 jaar. In deze praktijcase gaat het om het Groevecomplex Mechelse Heide Zuid (ca. 240 ha) te Maasmechelen: het inschatten van de ecologische effecten voor de verderzetting van de huidige zand- en grindontginning

Inschatten van ecologische effecten verderzetting zand- en grondontgining

In het Groevecomplex Mechelse Heide Zuid (ca. 240 ha) te Maasmechelen gaat het om de inschatting van de ecologische effecten voor de verderzetting van de huidige zand- en grindontginning. Om deze inschatting op een correcte manier te kunnen maken, is een jarenlang monitoringstraject uitgestippeld.  Concreet houdt dit in dat er een periodieke inventarisatie wordt opgemaakt van

  • de vegetatie (in termen van BWK en Europese habitats) en
  • aanwezige fauna (broedvogels, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieën en reptielen), waarbij speciale aandacht uitgaat naar soorten als Grauwe klauwier, Nachtzwaluw, Rugstreeppad, Poelkikker, Gladde slang en Zadelsprinkhaan.
  •  

Een meer gestructureerde aanpak rond het thema natuur

Dit initiatief gaat gepaard met het voornemen van Sibelco om een meer gestructureerde aanpak te hanteren rond het thema natuur in het gebied. Er zal jaarlijks een opvolging gebeuren van de natuursituatie in het groevecomplex en hieruit zullen de nodige conclusies worden getrokken naar aangewezen beheermaatregelen op het terrein.  Er worden een ‘voortgangsrapportage’ en een ‘ecologisch werkprotocol’ opgemaakt.

In de 'voortgangsrapportage'  rapporteren wij op regelmatige basis over de natuursituatie in de groeve. In het ‘ecologisch werkprotocol’ blikken we vooruit over hoe met natuur zal worden omgegaan in de komende periode, anticiperend op het voortschrijden van de ontginnings- en herstructureringswerken in het gebied.  Op deze manier kunnen we het gebied ook na afloop van de ontginningswerken mee vormgeven en verzekeren we dat de toekomstige inrichting in lijn zal zijn met de eisen van tot doel gestelde soorten.