Genk ver-ruimt (2022-2023)

Deel dit project

Stad Genk kent een toenemende woonbehoefte maar beseft tegelijk dat het van belang is om de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren. Dit leidde tot de nood aan een gebiedsdekkende, ruimtelijke denkoefening die een basis kan vormen voor het ontwikkelen van beleid en bij het beoordelen van vergunningsaanvragen

 

Vraag van de klant

Een gebiedsdekkende, ruimtelijke denkoefening doen die een basis kan vormen voor het ontwikkelen van beleid en bij het beoordelen van vergunningsaanvragen

 

Hoe aangepakt?

Een mult-disciplinaire aanpak was in deze opdracht cruciaal.

Mieco-effect werkte voor deze opdracht met landschapsarchitecten, ruimtelijke planners en ontwerpers. Deze laatsten brachten de mogelijkheid in beeld van inbreiding en verdichting. Mieco-effect zette die oplossingspiste kracht bij door het belang van de open ruimte voor de stad te concretiseren en door een methodiek aan te reiken die de stad helpt om de open ruimte te versterken.

 

Gouden tip

Breng bij beleidsmakers in beeld dat stadsontwikkelingsprojecten die gepaard gaan met het innemen van open ruimte op lange termijn kosten met zich mee brengt (verlies van ecosysteemdiensten, natuur- of boscompensaties, …) zodat men meer bereidheid toont om binnen het bestaand ruimtebeslag oplossingen te vinden.