Kansen voor klimaatbestendige landbouw in de Gulpvallei (Voeren)

Deel dit project

De studie-opdracht kaderde in project “Grenzenloos Gulpdal”. Doelstelling van het project Grenzenloos Gulpdal is om bij te dragen aan het voorkomen van problemen van wateroverlast en bodemerosie en om bij te dragen aan landschap en biodiversiteit in de regio

 

 

Vraag van de klant

In het project “Grenzenloos Gulpdal”  wordt ingezet op een divers palet aan maatregelen en dit zowel langs de beek en de zijbeekjes, in de dalvlakte, op de hellingen en in landbouwgebieden. 

Gevraagd werd om globale inzichten en kennis aan te reiken die toelaten om met landbouwers samenwerkingen tot stand te brengen. De studie diende te resulteren in een set van inrichtings- en beheermaatregelen met bij voorkeur

  • enerzijds bedrijfseconomische meerwaarde en 
  • tegelijk een meerwaarde op vlak van natuur en klimaat.

 

Hoe aangepakt?

We zijn in deze opdracht vertrokken door voor een 5-tal specifieke landbouwbedrijven, landbouwkundige en bedrijfseconomische doorrekeningen te maken, om voor landbouwers mogelijke ingrepen concreet te maken en voor hen te berekenen wat de impact op bedrijfsniveau kan zijn.

De kennis die hier werd opgedaan werd gecombineerd met de beschikbare kennis van het projectteam om uitspraken te doen over:

  • De mate dat landbouwers een rol zouden kunnen spelen in het realiseren van doelstellingen rond ecologisch waardevol grasland;
  • De agro-ecologische meerwaarde van hagen en bomen in het landbouwlandschap in Voeren;
  • Mogelijke verschuivingen in teelten en vruchtwisselingen die landbouwers in staat stellen beter in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering;
  • Landbouwbedrijfstypes die geacht kunnen worden de meeste meerwaarde te bieden om bij te dragen aan maatschappelijke wenselijkheden in Voeren.