Welkom Zander!

2024/01/11
Deel dit op

Van jongs af aan was ik steeds geïntrigeerd door de natuur en de verschillende vormen die ze aan
kan nemen. In mijn vrije tijd kan je me dan ook regelmatig al wandelend, joggend of fietsend
terugvinden in de natuur.

Van jongs af aan was ik steeds geïntrigeerd door de natuur en de verschillende vormen die ze aan
kan nemen. In mijn vrije tijd kan je me dan ook regelmatig al wandelend, joggend of fietsend
terugvinden in de natuur. Naarmate ik ouder werd, is dit meer geëvolueerd naar een interesse in de
achterliggende ecologische processen die vorm geven aan deze natuur alsook de huidige
milieuproblematiek.

Om deze redenen ben ik dan ook de opleiding bio-ingenieur gaan studeren aan de KU Leuven. Tijdens
mijn opleiding heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn kennis omtrent ecologie, landschapsanalyse
en fysische processen van ecosystemen te verdiepen. Verder heb ik door verschillende praktische
vakken ook ervaring opgedaan om verschillende soorten natuur steeds vanuit een ruimer,
multifunctioneel standpunt te benaderen, rekening houdende met verschillende stakeholders.

Naast natuur is muziek mijn andere grote passie. Sinds mijn 8 jaar speel ik piano en tijdens mijn
universitaire opleiding ben ik toegetreden tot het Arenbergorkest, een symfonisch orkest van de KU
Leuven. Dit was niet alleen een zeer toffe maar ook een uiterst leerrijke ervaring. Binnen het orkest
heb ik namelijk gedurende drie jaar mee in het bestuur gezeten als regisseur waar ik
verantwoordelijk was voor alle praktische zaken (concerten, repetities, materiaal, …) en mee besliste
over het intern beleid van het orkest.

In juli ben ik afgestudeerd als bio-ingenieur, master landbeheer en was ik op zoek naar
werkgelegenheden in lijn met mijn interesses waarbij ik ook mijn kennis verder kon verdiepen.

Daarom was ik zeer verheugd toen ik eind september de kans kreeg om bij Mieco-effect aan de slag
te gaan. De verscheidenheid aan opdrachten die Mieco-effect overeenkomstig mijn interesses, de
diepgaande ecologische kennis die ze in huis hebben en de aangename, motiverende sfeer zorgt
ervoor dat ik steeds vol overtuiging bij kan dragen aan verschillende projecten binnen Mieco-effect.
Zo werk ik onder andere mee aan het opmaken van milieueffectenrapportages, natuurtoetsen en
beleidsondersteunend studiewerk.