Studiedag impact geluid op natuur

2024/05/29
Deel dit op

Voor projecten die dicht bij natuurgebied gelegen zijn, is verstoring van dieren door geluid vaak een belangrijk aandachtspunt. In 2023 werkte Mieco-effect samen met de geluidsexperten van dBA-plan een praktische wegwijzer uit die de manier beschrijft waarop geluidsverstoring in Natura2000 gebieden in kaart moet gebracht worden.

Hierbij kwamen we tot het besluit dat de huidige methodiek te veel gebaseerd is op het menselijk gehoor wat problematisch is omdat het gehoor van soorten vaak gevoeliger is voor andere geluidsfrequenties. Daarom stelden we een nieuwe methodiek voor die rekening houdt met de kenmerken van het gehoor van de soorten die mogelijk hinder ondervinden. Intussen werd ook een vervolgstudie opgestart om na te gaan hoeveel geluid de soorten zelf produceren zodat beter in kaart kan gebracht worden vanaf welk geluidsniveau hun zang of roep overstemd wordt.

Gezien geluid en het effect hiervan op soorten een complexe materie is, werd ons gevraagd om de nieuwe methodiek en het lopende onderzoek toe te lichten aan de medewerkers van Aves, de dienst van de Afdeling Natuur en Bos die de adviezen voor impactstudies en vergunningen uitschrijven.

Op 29 april verwelkomden Mieco-effect en dBA-plan 14 enthousiaste medewerkers van Aves aan het station van Schulen. Het werd een leerrijke dag met een wandeling vol praktijkvoorbeelden van verstoring, effecten van milderende maatregelen en geluidsmetingen in de voormiddag en een meer theoretische toelichting in de namiddag. De dag sloot af met een case-study waarbij de medewerkers zelf de nieuwe methodiek moesten toepassen voor een fictief project.

Het was een boeiende dag vol discussie en nuttige uitwisselingen waarbij de mensen van Aves heel wat bijgeleerd hebben over dit boeiende thema.