Raamovereenkomst ondersteuning natuurbeheerplanning – Agentschap Natuur en Bos

Deel dit project

Het Agentschap voor Natuur en Bos schakelde ons in om hen te ondersteunen in hun natuurbeheerplanprocessen voor de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het belangrijkste luik van het werk bestaat ook vandaag nog uit het opmaken van natuurbeheerplannen, inclusief toegankelijkheidsregelingen en kaartmateriaal.

Type beheerplannen

Beheerplannen die ondertussen de revue passeerden, situeerden zich

  • in de heidesfeer (Wolfsheuvel & De Volharding),
  • bossen (Drie Fonteinen, Tangebeekbos en Klein Hoogveld, Verbindingsbossen Beersel & Walenbos en Vallei van de Tieltse Motte) en
  • valleien (Velpevallei & Mosselgoren). De uitvoering van deze opdracht zal ertoe leiden dat straks 1.500 ha aan bijkomende terreinen als natuurreservaat erkend zal worden.

 

Hoe aangepakt ?

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, moeten wij als organisatie van alle markten thuis zijn. Kennis van vegetaties én de ecologie van soorten in bossen, heiden, graslanden, moerassen en open water is noodzakelijk om tot een kwalitatief beheerplan te kunnen komen.

Ons team van beheerplanners beschikt over een brede expertise , dit maakt dat we voor de verschillende beheerplannen dan ook ieder op hun sterkte konden inzetten. In de valleien kon bovendien ook onze collega-hydroloog ingeschakeld worden om na te gaan waar grachten bij voorkeur weer ondieper dienden te worden.

Daarnaast werd op regelmatige basis ook beroep gedaan op inhoudelijke onderdelen van bij het natuurbeheerplan aansluitende (vergunnings)processen, zoals de opmaak van MER-ontheffingen.

 

Onze sterktes ?

  • Brede ervaring in beheerplannen: heide, bossen en valleien,
  • Kennis van vegetaties én de ecologie van soorten in bossen, heiden, graslanden, moerassen en open water is noodzakelijk om tot een kwalitatief beheerplan te kunnen komen.
  • kunnen inschakeleln van collega-hydroloog  …