Effectenrapportage

Het inschatten van effecten van projecten op natuurwaarden en watersystemen is niet eenvoudig en de aanpak wijzigt regelmatig als gevolg van nieuwe inzichten of juridische uitspraken. Wij  zijn uw partner.

Wat?

De directe en indirecte effecten van plannen en projecten op natuurwaarden en watersystemen inschatten, is geen eenvoudige klus. Onze aanpak wijzigt regelmatig door de nieuwe inzichten die we al lerende opdoen of door juridische uitspraken. Zo kort mogelijk op de bal te spelen, is onze ambitie: de mogelijke knelpunten detecteren en dan passende én gedragen oplossingen uitwerken.

Bij  milieueffectrapportage of MER gaan we de effecten - of impact - na op mens, biodiversiteit en landschap. Ook de abiotische veranderingen (op vlak van bodem, water, lucht, …) nemen we mee in acht. Wij coördineren volledige MER’s maar evengoed spitsen we ons enkel toe op de discipline Biodiversiteit.

En dan zijn er de tal van verschillende natuurtoetsen. Naast de natuurtoetsen in strikte zin, zijn er bv. de VEN-toets (of verscherpte natuurtoets), de voortoets en ‘last but not least’ de passende beoordeling (of habitattoets). Elk van deze toetsen heeft een eigen toepassingsgebied of referentietoestand. En in geval van de VEN-toets en de passende beoordeling is een specifieke procedure voorzien. 

Onze aanpak

Het doorvoeren van een toets start doorgaans met de beschrijving van de aanwezige landschappelijke -of natuurwaarden. De kunst is hier om gericht te werk te gaan en slimme keuzes te maken in het vergaren van informatie. Waar nodig kan ons team bijkomende inventarisaties uitvoeren.

Het concreet inschatten van effecten op landschap en natuur (de effectenanalyse) vergt een specifieke kennis. Omdat deze kennis gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten, is het belangrijk om steeds up to date te blijven en de analyses waar nodig te herzien.

Waar de effectanalyse de effecten berekent en weergeeft, gaat de effectbeoordeling een stap verder. De effectbeoordeling gaat na of vastgestelde effecten al dan niet ‘betekenisvol’ (ernstig) zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de zeldzaamheid en de juridische bescherming van aangetaste landschappen en natuurwaarden.

Waarom kiezen voor ons?

 • Brede ervaring

  Wij hebben al een mooi palmares aan studies en effectenrapportages waarin de disciplines "biodiversiteit" of "landschap" centraal staan.

 • Specifieke aanpak

  De plannen en projecten waarvan we de impact onderzoeken, gaan van plannen op strategisch niveau tot concrete vergunningsaanvragen. Geen standaardaanpak bij ons. Wij bekijken wat nodig is voor het specifieke plan of project.

 • Complementaire insteek

  De ervaring en expertise van onze teamleden die zich focussen op inventarisaties, is een echte troef. . 

 • Oog voor verschillende belangen

  We onderscheiden ons door een pragmatische maar goed onderbouwde aanpak. Hierbij houden we rekening met onze ervaring met adviesverleners vanuit de overheid, zonder evenwel het belang van de klant uit het oog te verliezen.

Veelgestelde vragen

We gaan hier stelstelmatig in op steeds terugkerende vragen of tips die iedereen aanbelangen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sic enim censent, oportunitatis esse beate vivere. Quo studio Aristophanem putamus aetatem in litteris duxisse.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sic enim censent, oportunitatis esse beate vivere. Quo studio Aristophanem putamus aetatem in litteris duxisse.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sic enim censent, oportunitatis esse beate vivere. Quo studio Aristophanem putamus aetatem in litteris duxisse.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sic enim censent, oportunitatis esse beate vivere. Quo studio Aristophanem putamus aetatem in litteris duxisse.

Samenwerken

Wil je meer informatie of ons inschakelen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.  Wij denken graag met je mee.  "Inhoudelijk sterk, maatschappelijk gedragen".