Economische modellen voor samenwerking met landbouwers in natuurgebieden (2017-2018)

Deel dit project

Het ANB beheert ongeveer 9.700 ha grasland en werkt hiervoor samen met een duizendtal landbouwers. De kernvraag van het ANB was: “Op welke wijze kan ANB samenwerkingsverbanden opzetten met landbouwers om haar natuurdoelstellingen te bereiken terwijl die landbouwers uit dit “natuurbeheer” een leefbaar beroepsinkomen kunnen halen?

Vraag van de klant

ANB schakelde ons in om de bedrijfseconomische aspecten voor de landbouwers in kaart te brengen en de impact ervan te berekenen.

 

Hoe aangepakt?

Binnen de opdracht werd o.m. een rekentool opgemaakt die toeliet het bedrijfseconomisch effect te berekenen van het beheren van een bepaalde oppervlakte en type natuurgrasland binnen een landbouwbedrijf.

Deze tool werd vervolgens toegepast voor 8 cases van landbouwers die natuurgrasland beheren. Uit de lessen die hieruit werden getrokken, werden aanbevelingen gedestilleerd voor de opdrachtgever. O.m. leidde dit tot het uitwerken van een methode hoe het ANB naar de toekomst toe best het beheer van natuurgraslanden toewijst aan kandiderende landbouwers.